Tööstusspionaaž – REAALNE OHT!

Globaliseeruvas ühiskonnas ja kasvavas konkurentsis omandab ärisaladuste kaitse järjest olulisema rolli ettevõtete jätkusuutlikkuse tagamisel. Kaitsepolitseiameti kodulehe majandusjulgeolekut käsitlevas osas hoiatatakse, et Eesti ettevõtjate ja teadlaste edusammud uudsete tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel tekitavad üha suuremat huvi samas turuvaldkonnas tegutsevates välismaa ettevõtetes ja ka eriteenistustes… Loe edasi Kaubandus Tööstuskoja augustikuu teatajast lk 28-30

SS7: salajane uks kogu maailma telefonikõnede pealtkuulamiseks, millel on juba kõrge profiiliga ohvrid

Saksa teadlaste paljastatud turvaugud, millega on võimalik pealt kuulata sisuliselt kogu maailma mobiiltelefonide kõnesid ja lugeda nendele saadetud sõnumeid, pole isegi kaks aastat pärast nende avaldamist leidnud lappimist. Kuid tegu pole üksnes teoreetilise murega, sest tõenäoliselt kasutati neid turvaauke Ukraina konflikti ajal, mil lekkisid USA asevälisministri Victoria Nulandi ja Eesti toonase välisministri Urmas Paeti telefonikõned.

Viga puudutab süsteemi nimega SS7, mis on ülemaailmne võrgustik, millega erinevad mobiilioperaatorid saavad ühendada ja suunata kõnesid ja sõnumeid. 1970-ndatel aastatel välja töötatud SS7-s on riburada pidi avastatud nõrkusi ja 2014 paljastasid üksteisest sõltumatult kaks staažikat infoturbe teadlast Tobias Engel ja Karsten Nohl viimased eriti kaalukad haavatavused.

Peale telefonikasutaja asukoha jälgimise on võimalik märkamatult ümber suunata ja salvestada ka kõik kõned ja sõnumid. Sellel on väga suur mõju: peale otsese telefoniside jälgitavuse kasutame telefone üha rohkem ka teiseste turvavahenditena.

Loe lähemalt Geenius.ee