Teenused

Ettevõtte siseturvalisuse tagamine:
– „End-to-end crypted“ andmeside- ja kommunikatsiooniseadmed (PriveInfraTM);
– elektroonilise (tööstus-) spionaaži avastamine ja tõkestamine ruumides;
– sõidukite- ja vara vastu suunatud rünnete tõkestamine (Sherlog Security Car);
– tippjuhtide ja võtmeisikute ning nende pereliikmete või vara vastu suunatud rünnete ennetamine ja tõkestamine;
– ettevõtte tegevust kahjustavate töötajate väljaselgitamine;
– siseturvalisuse kontseptsioonid ja protseduurireeglite tagamine;
– andmemassiivide analüüs (VizKeyTM) .

Kahjuennetus
– kindlustushuviga objektide ülevaatus ning tehnoloogiliste sõlmede ohuanalüüs;
– kindlustatud objektide käitlemise kontroll vastavalt tööohutuse- ja tehnoloogilistele  normidele.

Koolitused
– riskianalüüsi ja kindlustusuurimise alased koolitused;
– meie poolt pakutavate programmide ja seadmete koolitused;
– ettevõtte siseturvalisuse alased koolitused.

Andmekaitsespetsialist teenusena
– EL ja siseriiklik andmekaitseõigus;
– infoturbe põhimõtted;
– andmekaitse mõjuhinnangu raamisti ja meetodid.

Kadunud isikute ja vara otsingud